Lokalna Akcijska Grupa - Vladimira Nazora 1, 42230 Ludbreg

Dokumenti

LAG Izvor je zajednica odgovornih ljudi koji veću kvalitetu života ostvaruju racionalnim korištenjem resursa i uravnoteženim razvojem svih dijelova zajednice uvažavajući pritom postojeće kulturne i tradicijske vrijednosti

Preuzmite dokumente

Ostali dokumenti i odluke

Ciljevi LAG-a

Podići kvalitetu poljoprivredne proizvodnje u svrhu povećanja konkurentnosti na tržištu

Podići ekološku svijest stanovništva i unaprijediti brigu za ekosustave te povećati upotrebu obnovljivih izvora energije

Unaprijediti kvalitetu života i potaknuti nepoljoprivredne djelatnosti

Povezati javni, civilni i poslovni sektor u svrhu dogovaranja i provedbe razvojne strategije te drugih razvojnih dokumenata i mjera