Lokalna Akcijska Grupa - Vladimira Nazora 1, 42230 Ludbreg
Vratite se natrag
Objavljeno, 20. Rujna 2023.

LAG "Izvor" usvojio Lokalnu Razvojnu Strategiju za 2023. – 2027. godinu

LAG "Izvor" usvojio Lokalnu Razvojnu Strategiju za 2023. – 2027. godinu

Lokalna akcijska grupa (LAG) "Izvor" je na svojoj skupštini održanoj 19. rujna 2023. godine u Ludbregu usvojila svoju Lokalnu Razvojnu Strategiju (LRS) za period od 2023. do 2027. godine. Ova strategija predstavlja ključni dokument koji će voditi razvojne aktivnosti i intervencije na području kojim upravlja LAG "Izvor".

Strategija je osmišljena kako bi se odgovorilo na specifične potrebe, izazove i prilike s kojima se suočava lokalna zajednica. Cilj je poticanje održivog razvoja, jačanje kapaciteta zajednice te poboljšanje kvalitete života njenih stanovnika.

Proces izrade LRS-a bio je sveobuhvatan i uključivao je širok spektar dionika – lokalne vlasti, gospodarske aktere, civilno društvo i građane. Kroz niz radionica, konzultacija i anketa osigurana je participativna izrada strategije koja odražava stvarne potrebe i aspiracije lokalne zajednice.

Strategija donosi jasnu viziju i ciljeve koje LAG "Izvor" želi postići u narednom razdoblju. Također, definira konkretne mjere i akcije koje su potrebne za ostvarivanje tih ciljeva. Važan aspekt strategije je i postavljanje temelja za mobilizaciju potrebnih resursa te pružanje okvira za praćenje i evaluaciju napretka.

Glavni ciljevi strategije uključuju:

  • Modernizacija i izgradnja društvene infrastrukture: Poboljšanje kvalitete života kroz unapređenje društvene infrastrukture, uključujući sportska igrališta, kulturne centre i slične objekte.
  • Poticanje održivog i konkurentnog poljoprivrednog sektora: Modernizacija poljoprivredne proizvodnje i prerađivačke industrije, s naglaskom na zeleno poslovanje, ekološku održivost i diverzifikaciju proizvodnje.
  • Povećanje konkurentnosti turističke ponude: Razvoj i modernizacija turističke infrastrukture te stvaranje novih sadržaja za privlačenje turista.

Lokalna razvojna strategija LAG-a "Izvor" za razdoblje 2023. – 2027. služit će kao kompas za buduće razvojne napore, osiguravajući da se svaki projekt ili intervencija uskladi s dugoročnom vizijom i ciljevima zajednice.

Strategiju možete skinuti na : LRS LAG IZVOR 2023. - 2027.