Lokalna Akcijska Grupa - Vladimira Nazora 1, 42230 Ludbreg
Vratite se natrag
Objavljeno, 12. Rujna 2023.

Lokalna razvojna strategija (LRS) LAG-a "Izvor" za period 2023. – 2027.

Lokalna razvojna strategija (LRS) LAG-a "Izvor" za period 2023. – 2027.

Lokalna razvojna strategija (LRS) LAG-a "Izvor" za period 2023. – 2027. predstavlja ključni strateški dokument koji usmjerava razvojne aktivnosti i intervencije unutar teritorija LAG-a. Ova strategija osmišljena je s ciljem da odgovori na specifične potrebe, izazove i prilike s kojima se suočava lokalna zajednica, te da pritom potakne održivi razvoj, jačanje kapaciteta zajednice i poboljšanje kvalitete života njenih stanovnika.


LRS je rezultat sveobuhvatnog procesa planiranja koji je uključivao širok spektar dionika, uključujući lokalne vlasti, gospodarske aktere, civilno društvo, kao i građane. Kroz seriju radionica, konzultacija i anketa, osigurana je participativna izrada strategije koja odražava stvarne potrebe i aspiracije lokalne zajednice.

Osim toga, strategija pruža jasnu viziju i ciljeve koje LAG "Izvor" želi postići u narednom razdoblju, te definira konkretne mjere i akcije potrebne za njihovo ostvarivanje. Uz to, LRS postavlja temelje za mobilizaciju potrebnih resursa i sredstava, te pruža okvir za praćenje i evaluaciju napretka.


U konačnici, Lokalna razvojna strategija LAG-a "Izvor" 2023. – 2027. predstavlja kompas za buduće razvojne napore, osiguravajući da se svaka inicijativa, projekt ili intervencija usklađuje s dugoročnom vizijom i ciljevima zajednice.

 

Sve komentare vezane za strategiju molimo Vas da nam pošaljete najkasnije do 19.09.2023. do 14:00h  na lag.izvor@gmail.com

LRS LAG IZVOR 2023. - 2027.