Lokalna Akcijska Grupa - Vladimira Nazora 1, 42230 Ludbreg
Vratite se natrag
Objavljeno, 14. Lipnja 2023.

Kroz ovakve projekte postajemo vidljivi u zajednici

Kroz ovakve projekte postajemo vidljivi u zajednici

Zahvaljujući sredstvima koja su mu dodijeljena na natječaju Lokalne akcijske grupe Izvor za Tip operacije 2.1.1. Obnova/modernizacija društvene infrastrukture ruralnog područja, Grad Ludbreg je uspješno realizirao čak tri projekta takozvane male društvene infrastrukture.   
- Mi smo se odlučili da nam je jako važno da kroz ovakve projekte budemo vidljivi u zajednici, jer upravo provedbom takvih natječaja dobrobit od LAG-a osjeti najveći broj naših sugrađana. Projekti koji su usmjereni na mlade poljoprivrednike ili općenito na povećanje kapaciteta u poljoprivredi, koji su jako dobri, ipak nisu toliko vidljivi većini u lokalnoj zajednici. Izvršni odbor LAG-a Izvor zato je odlučio krenuti upravo tim putem. Zahvaljujući toj odluci u proteklom programskom razdoblju realizirano je niz lijepih projekata koji su na korist upravo mještanima u tim sredinama, od dječjih igrališta, novih sportskih terena do uređenja društvenih i vatrogasnih domova. To su manji projekti, no, oni bi se teško ostvarili, jer za njih gotovo da i nema raspisanih projektnih natječaja. S obzirom da je nama u Gradu Ludbregu jako važna orijentacija na djecu, odlučili smo raditi upravo takve projekte. U tom dijelu smo, zahvaljujući podršci LAG-a Izvor, ostvarili dva projekta - uređenje multifunkcijskog dječjeg igrališta u naselju Hrastovsko te isto takvog igrališta u Bolfanu. Pokazalo se je da smo dobro odlučili, ti objekti imaju veliki broj korisnika. Djeca se igraju i druže na tim prostorima, jer smo ih obogatili i vježbalištima na otvorenom, klupama, šetnicama i drugim sadržajima koji nisu isključivo sportski, nego imaju i socijalnu dimenziju. Ta mjesta su zapravo postala neka nova, mala središta u tim sredinama, na što smo posebno ponosni. Takve projekte su nakon Grada Ludbrega odlučile ostvariti i druge općine, jer se pokazalo da je taj oblik društvene infrastrukture najprivlačniji upravo za mladi naraštaj. Takvi sadržaji omogućuju da djeca i u rubnim naseljima imaju vrhunski sadržaj koji nadilazi uobičajene standarde i daju dodanu vrijednost naselju u kojem su uređeni a u konačnici i našem gradu. Grad Ludbreg je za realizaciju ova dva projekta na dodijeljeni iznos potpore koji je dobio od LAG-a Izvor dodao još više od trećine potrebnih sredstava. Treba istaknuti da smo za svaki novi od tri natječaja koje je raspisao LAG za projekte male društvene infrastrukture povećavali iznos potpore - istaknuo je prof. Dubravko Bilić, gradonačelnik Ludbrega i predsjednik Lokalne akcijske grupe Izvor.

Sredstvima LAG-a započela obnova vatrogasnog doma


Uz ova dva projekta, sredstvima LAG-a Izvor Grad Ludbreg je obnovio i krovište na vatrogasnom domu u Ludbregu?
-Vatrogasni dom nam je jako važan s obzirom da vatrogasci imaju i veliki broj djece koja su uključena u vatrogasne aktivnosti kroz različita vatrogasna natjecanja, tako da je prostor vatrogasnog doma zapravo središte vatrogastva i vatrogasnih aktivnosti, jer je tu smještena i naša interventna vatrogasna postrojba. Krovište vatrogasnog doma bilo je u vrlo lošem stanju, prokišnjavalo je i trebalo ga je urediti. Uređenje krovišta je bio i početak ulaganja u vatrogasni dom, jer od sanacije krovišta, kojim je zaštićena zgrada vatrogasnog doma, svake godine ulažemo sredstva za njegovu cjelovitu obnovu. Suradnja s vatrogascima je za Grad od presudne važnosti, kako za djelovanje u intervencijama koje se događaju gotovo svakodnevno, tako i za djelovanje u izvanrednim situacijama, kakve su poplave, potresi i druge elementarne nepogode.

Demokratičnost u raspodjeli sredstava


LAG Izvor je svim jedinicama lokalne samouprave na svom području za ove projekte dodijelio jednaki iznos potpore, bez obzira na njihovu veličinu ili vrijednost prijavljenog projekta?
-To nam je bilo jako važno, da se osjeti ta demokratičnost u raspodjeli sredstava. Bez obzira na broj stanovnika, financijsku snagu pojedine općine ili grada, svi imamo jednaki status u pristupu tim sredstvima koja su namijenjena jedinicama lokalne samouprave. Mislim da je to fer, jer svi otprilike plaćamo i jednaku članarinu. Takav pristup omogućava svim jedinicama lokalne samouprave koje su u članstvu naše lokalne akcijske grupe da pronađu projekt koji je važan njihovim mještanima, a koji se može realizirati s tim sredstvima.
Hoće li takav princip raspodjele sredstava biti zadržan i u novom programskom razdoblju?
-Na takvom konceptu ćemo ustrajati i dalje, i u novom programskom razdoblju koje je pred nama, jer mislimo da je to jedini ispravni pristup. Tim prije jer je to zapravo jedini način da LAG bude homogen i da se sve jedinice lokalne samouprave u članstvu LAG-a osjećaju ravnopravnima. Dakle, to nam je jako važan princip kojeg ćemo se držati i u buduće. Nadamo se da ćemo u novom programskom razdoblju na raspolaganju imati veća sredstva nego u ovom, iako se u razgovorima i pregovorima koje smo imali s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razdoblju te brojke stalno mijenjaju. No, u svakom slučaju ti bi iznosi trebali biti puno veći nego dosad, i to je dobro. U kontaktu i kroz suradnju s lokalnim akcijskim grupama iz Češke, Slovačke, Poljske, zapravo vidimo koliko su oni raširili svoje djelovanje i povećali važnost lokalnim sredinama, No, oni su napravili i dodatni iskorak, koji smo i mi započeli, a to je korištenje i drugih fondova Europske unije, a ne samo LEADER programa. Tu mislim prije svega na programe Erasmus i Europa za građane, ali i na mnoge druge koji omogućuju da se LAG-ovi promoviraju, da se ljudi zbližavaju i da se stvaraju nove suradnje i mogućnosti za razmjenu znanja i iskustava. Mislim da je upravo bit lokalnih akcijskih grupa da budu spona u onim ruralnim dijelovima, koja su inače zatvorenija i teže im je dosegnuti sredstva iz europskih fondova, da ponajprije  osjete pripadnost Europi i to zajedništvo, ali da od toga imaju i konkretnu korist, barem u vidu novih znanja koja će moći primijeniti u svojim sredinama. Pred nama je vrlo izazovno razdoblje za sve LAG-ove, ali i za članove našeg LAG-a. Vjerujem da ćemo na pravi način iskoristiti sve mogućnosti koje su pred nama - naglasio je Dubravko Bilić, gradonačelnik Ludbrega.