Lokalna Akcijska Grupa - Vladimira Nazora 1, 42230 Ludbreg
Vratite se natrag
Objavljeno, 25. Svibnja 2023.

Aktivnosti LAG-a usmjerene na društveni boljitak

Aktivnosti LAG-a usmjerene na društveni boljitak

Lokalna akcijska grupa Izvor do sada na području Općine Martijanec odobrila dva projekta -Rekonstrukcija sanitarnog čvora i kuhinje Društvenog doma u Križovljanu i Dječje igralište u naselju Vrbanovec. Projekt Rekonstrukcija sanitarnog čvora i kuhinje društvenog doma u Križovljanu je završen i podnesen je Zahtjev za isplatu sredstava, a projekt Dječje igralište u naselju Vrbanovec je u fazi provedbe. Načelnik Općine Martijanec mag. Branimir Nađ stoga je posebno istaknuo važnu društvenu funkciju ove lokalne akcijske grupe, od koje Općina Martijanec ima velika očekivanja i u novom programskom razdoblju.
-Rekonstrukcija sanitarnog čvora i kuhinje u društvenom domu u Križovljanu je jako vrijedan projekt, koji će doprinijeti socijalnoj koheziji i omogućiti bolju iskoristivost toga prostora koji do sada nije bio adekvatno uređen niti opremljen. Nakon rekonstukcije taj se prostor sada može puno bolje koristiti i to tijekom cijele godine. Uređeni sanitarni čvorovi i kuhinja osnovni su preduvjet za korištenje takvog objekta, zato smo odlučili da ćemo na natječaj LAG-a Izvor prijaviti i taj projekt. Uz sredstva LAG-a Izvor dio potrebnih sredstava za uređenje društvenog doma u Križovljanu osigurala je i Općina Martijanec - naglasio je Branimir Nađ, načelnik Općine Martijanec.               

LAG je izvrstan alat za razvoj ruralnog područja


Kako ste zadovoljni radom Lokalne akcijske grupe Izvor?
-Lokalna akcijska grupa Izvor je već desetak godina aktivna i na području Općine Martijanec, a naša se je općina odmah uključila i u osnivanje LAG-a i njen rad od samih početaka. Tadašnja općinska uprava već je tada uvidjela važnost i značaj LAG-a, ne samo za našu jedinicu lokalne samouprave već i za sve dionike koji u njoj žive i rade, od naših obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, udruga civilnog društva, pa i poduzetnika. Iz vlastitog iskustva ali i iz perspektive Općine Martijanec mogu istaknuti da s LAG-om Izvor imamo jako kvalitetnu suradnju. Zaposlenici LAG-a u svakom trenutku, na bilo koji naš upit, koji katkada i nije isključivo u njihovoj domeni, nastoje pružiti pomoć i podršku, ne samo u provedbi projekata nego i u nizu drugih aktivnosti naše općine i udruga koje djeluju na našem području, a posebno nositelja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. LAG naime, djeluje na LEADER principu, dakle, od dole prema gore, što podrazumijeva da upravo sami mještani, koji najbolje poznaju probleme i potrebe na terenu, predlažu njihovo rješavanje. Vrlo često jedinice lokalne samouprave u svojim proračunima nemaju dovoljno sredstava da bi ih riješili, a ne mogu ih prijaviti na druge natječaje, stoga je LAG najbolji i najprimjereniji alat s kojim se takva ulaganja i projekti mogu uspješno realizirati uz njihovo sufinanciranje ili čak potpuno financiranje bespovratnim sredstvima.
LAG Izvor je bespovratna sredstva za unapređenje proizvodnje dodijelio i malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Vaše općine?
-S područja Općine Martijanec nekoliko je obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava dobilo sredstva za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i povećanje konkurentnosti. Ta se mjera iz Programa ruralnog razvoja pokazala jako korisnom za naše poljoprivredne proizvođače, a kako smo mi poljoprivredni kraj, i dalje imamo upite nositelja OPG-a kako doći do bespovratnih sredstava LAG-a Izvor. To pokazuje da su naši poljoprivredni proizvođači svjesni postojanja LAG-a i njegove korisne funkcije. Oni su sve više svjesni da im je LAG od koristi, da im može pomoći u razvoju i unapređenju poslovanja njihovih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.                                                             

  U fokusu šira zajednica


U tijeku su aktivnosti na izradi Strategije LAG-a Izvor za novo programsko razdoblje. Za koje će se razvojne naglaske u novoj Startegiji zalagati Općina Martijanec?
-U Općini Martijanec nastojimo kreirati takve politike koje će doprinijeti što boljem i što širem dosegu prema svim stanovnicima naše općine, od onih namlađih do najstarijih. Stoga ćemo svoj doprinos dati i u izradi nove Startegije LAG-a Izvor, koja je u tijeku, u nastojanju da LAG, što je moguće više, svoje aktivnosti i sufinanciranja usmjerava u društveni boljitak. Nisam sklon da se u novoj strategiji fokus usmjerava na određenu skupinu, nego da on bude usmjeren na širu zajednicu. Već imamo i neke ideje koje bismo projekte u našoj općini željeli provesti uz financijsku potporu LAG-a. Prema sadašnjim saznanjima u novom programskom razdoblju bit će moguće i sufinanciranje projekata uređenja prometnica, tako da ćemo nastojati taj dio komunalne infrastrukture financirati i iz tog izvora, a sigurno ćemo prijaviti i projekte adaptacije i uređenja vatrogasnih i društvenih domova na području naše općine. Bude li mogućnosti u novom programskom razdoblju ćemo sredstvima LAG-a Izvor financirati i uređenje dječjih igrališta te sličnih sadržaja za naše stanovnike. Cilj je završiti što više projekata kojima bismo podigli razinu komunalnog i društvenog standarda, kako bi što više, posebice mladih ljudi, zadržali u našoj općini i omogućili im solidne uvjete za život i rad. Na području Općine Martijanec jedan od još uvijek nerealiziranih projekata je aglomeracija, dakle, izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda. Taj je sustav važan preduvjet za daljnju izgradnju komunalne infrastrukture i bit će ga potrebno što prije realizirati. No, niz kapitalnih projekata smo uspjeli ostvariti, od izgradnje dječjeg vrtića do dogradnje osnovne škole, čime je omogućena i jednosmjenska nastava. Prirodno je i normalno da težimo novim i višim standardima, pa u tom kontekstu želim istaknuti i bolju prometnu povezanost s većim centrima, Ludbregom, Varaždinom, Koprivnicom, Čakovcem, Prelogom i Zagrebom. Svi ti projekti će biti nadogradnja tom baznom sustavu koji je realiziran na području naše općine - rekao je Branimir Nađ, načelnik Općine Martijanec.