Lokalna Akcijska Grupa - Vladimira Nazora 1, 42230 Ludbreg
Vratite se natrag
Objavljeno, 19. Prosinca 2022.

Održana izvanredna izborna skupština LAG-a Izvor

Održana izvanredna izborna skupština LAG-a Izvor

Pripreme za novo programsko razdoblje


Lokalna akcijska grupa Izvor održala je u ponedjeljak, 19. prosinca, u prostorijama Centra za kulturu i informiranje "Dragutin Novak" u Ludbregu, izvanrednu skupštinu na kojoj su izabrani članovi novog Upravnog odbora. Na sjednici je usvojen i Plan rada LAG-a Izvor u 20023. godini te financijski plan za sljedeću godinu.
-Lokalna akcijska grupa Izvor u svoje je članstvo krajem 2021. godine jednoglasno prihvatila dva nova člana - Grad Koprivnicu i Općinu Jalžabet, pa je zbog bolje opertivnosti i povećanja kvalitete rada bilo nužno izmijeniti Statut našeg LAG-a te broj članova Upravnog odbora s 13 povećati na 15 članova. Na skupštini je tako raspušten dosadašnji Upravni odbor te je izabran novi, kako bi se uskladio mandat svih izabranih članova Upravnog odbora - istaknuo je na sjednici Skupštine Dubravko Bilić, predsjednik Lokalne akcijske grupe Izvor.
U članstvo Upravnog odbora ovoga LAG-a koji pokriva područje Grada Koprivnice, Grada Ludbrega i Grada Varaždinske Toplice te općina - Trnovec Bartolovečki, Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ, Veliki Bukovec, Mali Bukovec i Rasinja, izabrani su - Monika Kirić, Damir Grgec, Dragica Ratković, Aleksandar Horvat, Željko Šilc, Dubravko Bilić, Ivana Matijašec, Darko Marković, Ana Mlinarić, Stjepan Golubić, Zlata Ivančić, Biserka Vudrag, Maja Erić, Aldijana Matić Horvat i Domagoj Cafuk.

Nova razvojna strategija


Na sjednici je jednoglasno usvojen Plan rada Lokalne akcijske grupe Izvor.
- U 2023. godini nastavit ćemo aktivnosti na izradi Lokalne razvojne strategije za novo programsko razdoblje 2023. - 2027., kojom ćemo definirati dugoročne razvojne strateške ciljeve i prioritetne mjere, odnosno aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se ostvario razvoj osmišljen procesom sastanaka i konzultacija s relevantnim razvojnim dionicima iz sva tri razvojna sektora - javnim, privatnim i civilnim, s područja LAG-a Izvor. S novom Lokalnom razvojnom strategijom naš LAG će se prijaviti za sredstva u novom programskom razdoblju, pa valja očekivati da ćemo već krajem 2023. ili početkom 2024. godine raspisati i prve natječaje. Tijekom sljedeće godine nastavit ćemo s provođenjem svih aktivnostima koje su vezane uz praćenje i kontrolu projekata koji su dobili pozitivnu odluku  LAG-a Izvor u 2021. i 2022. godini. U fazi provedbe imamo 11 projekata - naglasio je Matija Zamljačanec, voditelj LAG-a Izvor.  
Početkom 2023. godine ovaj LAG će održati i najmanje tri radionice za poslovni sektor na svom području te najmanje četiri radionice za civilni sektor, nastavit će prikupljati projektne ideje i potrebe putem on line obrasca, a kao i u ovom programskom razdoblju LAG Izvor će i nadalje nastaviti pomagati svojim članovima u pisanju projekata te servisirati potencijalne predlagatelje koji će se prijavljivati na općinske, županijske, nacionalne ili EU natječaje.

Projekti od koristi široj zajednici


-Ured LAG Izvor će i u 2023. godini maksimalnu pozornost obratiti na potencijalne natječaje Europske unije, gdje bi naš LAG bio glavni prijavitelj ili partner, kako bi nastavili provođenje projekata koji će biti od koristi široj zajednici - najavio je voditelj LAG-a Izvor.
Na skupštini je uz Plan rada i Financijski plan za 2023. godinu usvojen i Plan jednostavne nabave za sljedeću godinu te odluka o visini članarine za članove LAG-a Izvor.